Instrucțiuni pentru completarea Pașaportului lingvistic Europass

 
 

Reamintim
Pentru a completa Paşaportul lingvistic, puteţi fie să:
(a) completaţi modelul online de pe website-ul Europass (http://europass.cedefop.eu.int); veţi primi atunci paşaportul prin e-mail;
sau
(b) să descărcaţi modelul (fie ca document Microsoft Word sau ca document OpenOffice) şi instrucţiunile în limba preferată de pe acelaşi website, să-l salvaţi pe calculator apoi să introduceţi datele personale.
Dacă aveţi nevoie de îndrumare, consultaţi exemplele de paşapoarte oferite pe http://europass.cedefop.eu.int

Introducere
Paşaportul lingvistic Europass este un document care vă permite descrierea detaliată a abilităţilor şi competenţelor lingvistice pentru limbile străine cunoscute. A fost elaborat de către Consiliul Europei ca una dintre cele trei părţi componente ale Portofoliului Lingvistic European (vezi: www.coe.int/portfolio), în care vă puteţi prezenta detaliat experienţele şi realizările.
Paşaportul lingvistic vă oferă un inventar al tuturor limbilor străine pe care le cunoaşteţi în mai mare sau mai mică măsură. Acesta poate include şi competenţele lingvistice: puteţi, de exemplu, să citiţi într-o limbă străină dar să nu o vorbiţi foarte bine. Paşaportul lingvistic poate cuprinde competenţe dobândite atât prin intermediul educaţiei formale, cât şi în afara acesteia. Mulţumită nivelurilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, vă puteţi prezenta experienţa lingvistică într-un mod clar şi care poate fi comparat la nivel internaţional.
Paşaportul lingvistic vine în completarea CV-ului Europass (disponibil la http://europass.cedefop.eu.int), la care poate fi anexat.

 

Instrucţiuni detaliate pentru completarea Paşaportului Lingvistic Europass

 Recomandări generale
Înainte de a începe completarea Paşaportului lingvistic, reamintiţi-vă câteva principii importante:
I. Păstraţi structura modelului
Paşaportul lingvistic vă permite prezentarea competenţelor şi calificărilor lingvistice într-o ordine logică:
1. informaţii personale;
2. pentru fiecare limbă străină cunoscută:
(a) o descriere a abilităţilor dumneavoastră bazată pe autoevaluare;
(b) diplomele şi certificatele dumneavoastră;
(c) exemple relevante ale experienţei lingvistice şi ale culturii circumscrise acesteia.
NB:
– Tipăriţi-vă Paşaportul lingvistic pe hârtie albă;
– Păstraţi caracterele şi formatul sugerate;
– Evitaţi sublinierile sau scrierea de fraze întregi cu majuscule sau litere îngroşate: afectează lizibilitatea documentului;
– Nu schimbaţi titlul rubricilor din coloana stânga a modelului;
– Eliminaţi orice rubrică rămasă necompletată.

 
II. Fiţi clar şi concis
O impresie asupra profilului dumneavoastră se poate forma după câteva minute de lectură. Prin urmare, trebuie:
– să fiţi scurt şi
– să includeţi doar elementele relevante ale educaţiei şi experienţei dumneavoastre.
Fiţi realist în autoevaluare. Orice supraestimare a abilităţilor poate fi descoperită la interviu sau în timpul perioadei de probă.
III. Verificaţi Paşaportul lingvistic la final/după completare
Recitiţi atent Paşaportul lingvistic după ce l-aţi completat, pentru a corecta orice greşeală ortografică şi asiguraţi-vă că este formulat clar şi logic.
Rugaţi pe cineva să-l citească, pentru a fi sigur că are un conţinut clar şi uşor de înţeles.
 
Paşaport Lingvistic Europass
Parte integrantă a Portofoliului european lingvistic elaborat de Consiliul Europei
 
Numele şi prenumele deţinătorului
Introduceţi toate numele şi prenumele dumneavoastră, de ex.:
 
Nume PrenumePopescu, Victor
Data naşterii (opţional)
Introduceţi data naşterii (zz/ll/aaaa), de ex.:
 
Limba(i) maternă(e)
Specificaţi limba(ile) maternă(e), de ex.:
 
NB: Dacă aţi crescut într-un mediu multilingvistic, învăţând mai mult de o limbă şi consideraţi că le stăpâniţi la fel de bine, enumeraţi-le ca limbi materne.
Alte limbi
Enumeraţi celelalte limbi străine la care aţi dobândit competenţe, de ex.:
 

 

 NB:
– Dumneavoastră decideţi ce limbă să indicaţi prima. Dacă aplicaţi pentru un post care cere în mod expres competenţe lingvistice, de exemplu în limba franceză, puteţi pune franceza pe primul loc, chiar dacă nu este limba pe care o cunoaşteţi cel mai bine. În alte cazuri puteţi alege să le enumeraţi mai întâi pe cele mai bine cunoscute.
– Pentru fiecare limbă, completaţi rubricile relevante (Limba, Autoevaluarea competenţelor lingvistice, Certificatul(ele) si diploma(ele), Experienţa(ele)lingvistică(e); includeţi doar cele mai semnificative experienţe lingvistice şi culturale. Dacă e necesar, reproduceţi rubricile folosind comanda ‘copy/paste’(copiere/lipire) a procesorului dumneavoastră de texte.
După enumerarea limbii(lor) străine cunoscute, daţi detalii pentru fiecare. Păstraţi aceeaşi ordine ca mai sus. Exemplu:
 
Autoevaluarea competenţelor lingvistice
Pentru fiecare din cele cinci rubrici de mai jos (Ascultare, Citire, Participare la conversaţie, Discurs oral, Vorbire, Scriere), indicaţi nivelul folosind grila de autoevaluare din apendice, de ex.:
 
NB: Pentru a decide asupra nivelurilor din cele cinci rubrici, citiţi cu atenţie descrierile din grila de auto-evaluare. Descrierile se axează pe identificarea competenţelor dumneavoastră reale într-o limbă străină. De exemplu: sunteţi în stare să ‘supravieţuiţi’ pe parcursul unei călătorii în străinătate sau puteţi prelua un mesaj simplu la telefon?
Încercaţi să vă gândiţi la situaţii în care aţi folosit limba şi asociaţi-le descrierilor generale din grila de auto-evaluare. Dacă deţineţi un Portofoliu Lingvistic European, puteţi să-i folosiţi descriptorii mai detaliaţi, pentru a vă evalua competenţele lingvistice şi a vă măsura progresul.
Diploma(ele) sau certificatul(ele) (facultativ)
– Indicaţi orice diplomă sau certificat lingvistic relevant pe care le-aţi obţinut. Menţionaţi organul emitent (organizaţia care a emis diploma sau certificatul), anul emiterii şi nivelul european dacă este menţionat pe certificatul sau diploma în original, de ex.:
 
NB:
– Nu toate tipurile de examinări au fost calibrate prin raportare la nivel european. Specificaţi nivelul doar dacă este menţionat pe diploma sau certificatul în original.
– Dacă nu deţineţi nici un certificat sau diplomă pentru această limbă, eliminaţi acest rând.
Experienţa(ele) lingvistică(ele) (facultativ)
Aici puteţi enumera cele mai importante experienţe lingvistice şi culturale. Experienţele ilustrează modul în care aţi atins nivelul: context familial (contacte cu rudele vorbitoare de limbă spaniolă, de exemplu), profesional (contacte cu clienţii vorbitori de spaniolă, sau un stagiu într-o companie spaniolă), sau în timpul studiilor etc. de ex.:
 NB:
– Alegeţi cele mai recente şi mai relevante experienţe.
– Dacă nu deţineţi nici o experienţă relevantă pentru această limbă, eliminaţi rubrica.
După completarea Paşaportului lingvistic
– Eliminaţi orice rând sau secţiune pe care nu doriţi să le completaţi. Pentru a elimina o secţiune, folosiţi comenzile din meniul ‘Tabel’ al procesorului dumneavoastră de texte.
– Dacă trebuie să adăugaţi mai multe secţiuni pentru mai multe limbi, folosiţi comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat, ori de câte ori aveţi nevoie.
– Nu uitaţi să anexaţi o copie a grilei de autoevaluare atunci când trimiteţi Paşaportul lingvistic. E posibil ca persoana care vă citeşte Paşaportul lingvistic să nu fie familiarizată în întregime cu nivelurile Europene.
Apendice

 

Instrucțiuni de folosire a grilei de autoevaluare
Grila de autoevaluare cu șase niveluri a fost elaboratã de Consiliul Europei pentru « Cadrul European Comun de Referințã pentru Limbi Strãine » (CEF).
Grila este alcãtuitã din trei niveluri mai mari dupã cum urmeazã :
– Utilizator elementar (niveluri A1 si A2);
– Utilizator independent (niveluri B1 si B2);
– Utilizator experimentat (niveluri C1 si C2).
Pentru a vã autoevalua nivelul de utilizare a limbii strãine, citiți descrierile de mai jos și scrieți nivelul relevant (de ex. Utilizator experimentat – C2) în cãsuța adecvatã a Pașaportului lingvistic (Ascultare, Citire, Participare la conversație, Discurs oral, Vorbire și Scriere).
Înțelegere
Ascultare
A 1: Pot sã înțeleg expresii cunoscute si propoziții foarte simple referitoare la mine, la familie și la împrejurãri
concrete, când se vorbește rar și cu claritate.
A 2: Pot sã înțeleg expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanțã imediatã pentru mine personal (de ex., informații simple despre mine și familia mea, cumpãrãturi, zona unde locuiesc , activitatea profesionalã). Pot sã înțeleg punctele esențiale din anunțuri și mesaje scurte, simple și clare.
B 1: Pot sã înțeleg punctele esențiale în vorbirea standard clarã pe teme familiare referitoare la activitatea profesionalã, scoalã, petrecerea timpului liber etc. Pot sã înțeleg ideea principalã din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacã sunt prezentate într-o manierã relativ clarã și lentã.
B 2: Pot sã înțeleg conferințe și discursuri destul de lungi și sã urmãresc chiar și o argumentare complexã, dacã subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot sã înțeleg majoritatea emisiunilor TV de știri și a programelor de actualitãți. Pot sã înțeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.
C 1: Pot sã înțeleg un discurs lung, chiar dacã nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite și nu semnalate în mod explicit. Pot sã înțeleg programe de televiziune și filme fãrã prea mare efort.
C 2: Nu am nici o dificultate în a înțelege limba vorbitã, indiferent dacã este vorba despre comunicarea directã sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacã ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiția de a avea timp sã mã familiarizez cu un anumit accent.
Citire
A 1: Pot sã înțeleg nume cunoscute, cuvinte și propoziții foarte simple, de exemplu, din anunþuri, afișe sau cataloage.
A 2: Pot sã citesc texte foarte scurte și simple. Pot sã gãsesc anumite informații previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) și pot sã înțeleg scrisori personale scurte și simple.
B 1: Pot sã înțeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesionalã. Pot sã înțeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor și a urãrilor din scrisori personale.
B 2: Pot sã citesc articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptã anumite atitudini și puncte de vedere. Pot sã înțeleg prozã literarã contemporanã.
C 1: Pot sã înțeleg texte faptice și literare lungi și complexe, sesizând diferențele stilistice. Pot sã înțeleg articolele specializate și instrucțiunile tehnice lungi, chiar dacã nu se referã la domeniul meu.
C 2: Pot sã citesc cu uºurinþã orice tip de text, chiar dacã este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate ºi opere literare.
Vorbire
Participare la conversație
A 1: Pot sã comunic într-o conversație simplã, cu condiția ca interlocutorul sã fie dispus sã repete sau sã reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și sã mã ajute sã formulez ceea ce încerc sã spun. Pot sã formulez întrebãri simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediatã și sã rãspund la asemenea întrebãri.
A 2 : Pot sã comunic în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct pe teme și despre activitãți familiare. Pot sã particip la discuții foarte scurte, chiar dacã, în general, nu înțeleg suficient pentru a întreține o conversație
B 1: Pot sã fac fațã în majoritatea situațiilor care pot sã aparã în cursul unei cãlãtorii printr-o regiune unde este vorbitã limba. Pot sã particip fãrã pregãtire prealabilã la o conversație pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viața cotidianã (de ex. familie, petrecerea timpului liber, cãlãtoriile, activitatea profesionalã și actualitãți).
B 2: Pot sã comunic cu un grad de spontaneitate și de fluentã care fac posibilã participarea normalã la o conversaþie cu interlocutori nativi. Pot sã particip activ la o conversație în situații familiare, exprimându-mi și susținându-mi opiniile.
C 1: Pot sã mã exprim fluent și spontan, fãrã a fi nevoie sã-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot sã utilizez limba în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale. Pot sã-mi formulez ideile și punctele de vedere cu precizie și sã-mi conectez intervențiile bine de cele ale interlocutorilor mei.
C 2: Pot sã particip fãrã efort la orice conversație sau discuție și sunt familiarizat(ã) cu expresiile idiomatice și colocviale. Pot sã mã exprim fluent și sã exprim cu precizie nuanțe fine de sens. În caz de dificultate, pot sã reiau ideea și sã-mi restructurez formularea cu abilitate, în așa fel încât dificultatea sã nu fie sesizatã.
Discurs oral
A 1: Pot sã utilizez expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi cunosc.
A 2: Pot sã utilizez o serie de expresii și fraze pentru o descriere simplã a familiei mele și a altor persoane, a condițiilor de viatã, a studiilor și a activitãții mele profesionale prezente sau recente.
B 1: Pot sã leg expresii și sã mã exprim coerent într-o manierã simplã pentru a descrie experienþe și evenimente, visele mele, speranțele și obiectivele mele. Pot sã îmi argumentez și explic pe scurt opiniile și planurile. Pot sã povestesc o întâmplare sau sã relatez intriga unei cãrți sau a unui film și sã-mi exprim reacțiile.
B 2: Pot sã prezint descrieri clare și detaliate într-o gamã vastã de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot sã dezvolt un punct de vedere pe o temã de actualitate, arãtând avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni.
C 1: Pot sã prezent descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte și terminându-mi intervenția cu o concluzie adecvatã.
C 2: Pot sã prezint o descriere sau o argumentație cu claritate și fluentã, într-un un stil adaptat contextului; cu o structurã logicã eficientã, care sã ajute auditoriul sã sesizeze și sã reținã punctele semnificative.
Scriere
A 1: Pot sã scriu o carte poștalã scurtã și simplã, de exemplu, cu salutãri din vacantã. Pot sã completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naționalitatea și adresa mea pe un formular de hotel.
A 2: Pot sã scriu mesaje scurte și simple. Pot sã scriu o scrisoare personalã foarte simplã, de exemplu, de mulțumire.
B 1: Pot sã scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot sã scriu scrisori personale descriind experiențe și impresii.
B 2: Pot sã scriu texte clare și detaliate într-o gamã vastã de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot sã scriu un eseu sau un raport, transmițând informații sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot sã scriu scrisori subliniind semnificația pe care o atribui personal evenimentelor sau experiențelor.
C 1: Pot sã mã exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot sã tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot sã selectez un stil adecvat destinatarului.
C 2: Pot sã scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot sã redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structurã logicã clarã, care sã-l ajute pe cititor sã sesizeze și sã reținã aspectele semnificative. Pot sã redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrãri de specialitate sau opere literare.
Grila completã de autoevaluare poate fi accesatã pe site-ul Consiliului Europei la (www.coe.int/portfolio).

Etichete: , ,

Lăsați un comentariu

Copyright © 2009 Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie. All rights reserved.